Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5 Şubat 2024 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sağlık alanında birçok yeni düzenleme içerse de aynı zamanda hekimler adına birçok aleyhe düzenleme de içermektedir. İlgili Kanun teklifi biz Hekimler aleyhine getirilmeye çalışılan düzenlemeler içerdiğinden, bu düzenlemelerin tespit edilerek düzenlemeler hakkında Sendikamız … Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi okumayı sürdür