Hukuk Müşavirliğimiz

Ümit ERDEM
Hukuk Birimi
Avukat

Ümit Erdem; Konya Devrim İlk Okulu, Samsun Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.
(HAYAD) Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Erdem, HAYAD’ın; 1997-2006 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği’ni, 2008-2014 arasında ise Başkan Yardımcılığı’nı yapmıştır. 2009 yılında Türkiye Biyoetik Derneği Fahri Üyesi seçilen Erdem; İstanbul Tabip Odası Etik Kurul Üyeliği (2008-2012), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği (2011-2013) görevlerinde bulunmuştur.
Sağlık Hukuku alanında; çok sayıda Kongre, Sempozyum, Panel, Konferans, Toplantı ve Çalıştay’a; Davetli, Konuşmacı, ve/veya Oturum Başkanı olarak katılmış, Sağlık Hukuku ile ilgili çok sayıda Etkinlik’in; Düzenleme, Danışma ve/veya Bilimsel Kurulları’nda görevler almıştır. Hasta Hakları, Aydınlatılmış Onam, Malpraktis ve Sağlık Hukuku ile ilgili olarak çeşitli gazete, radyo ve televizyonlarda, çok sayıda beyan ve açıklamaları yayınlanmıştır. Sivil Toplum Örgütleri’nin “Sağlık Hukuku” ile ilgili birçok projesine Danışman ve Eğitmen olarak destek veren Erdem’in; Sağlık Hukuku ile ilgili Ulusal ve Uluslararası katılımlı Kongreler’de sunduğu ve basılmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.
“TOTBİD Sağlık Hukuku El Kitabı”nda (2014) ve “Sağlık Turizmi Hukuku” (2022) kitaplarında Bölüm Yazarlığı, “Aile Hekimliği’nde Sorular ve Sorunlar” (2015) isimli kitaba Hukuk Danışmanlığı yapmıştır.
İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde (2008-2014) Sağlık Hukuku Dersi “Öğretim Görevlisi” olan Erdem; Türkiye Barolar Birliği – TÜRAVAK İleri Eğitim Sertifika Programı’nda (2020-2021), (ADBİD) Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Sertifika Programı’nda (2010-2015), Özyeğin Üniversitesi Sağlık Hukuku Sertifika Programı’nda (2011-2012), Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hukuku Sertifika Programı’nda (2009-2010), Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim Seminerleri’nde (2018), (SAHUMER) Sağlık Hukuku Merkezi’nde (2012-2018), Modern Hukuk Akademisi’nde (2019-2020) “Sağlık Hukuku Eğitmeni” olarak görev almıştır.
Av. Ümit Erdem; 2013-2015 arasında (MOBBİNGDER) Mobbing İle Mücadele Derneği İstanbul İl Temsilciliği yapmıştır.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi’ni Özyeğin Üniversitesi’nde (2015), İş Hukuku’nda Uzman Arabuluculuk Eğitimi’ni İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (2018) ve Sağlık Hukuku’nda Uzman Arabuluculuk Eğitimi’ni de Ankara Medipol Üniversitesi’nde (2021) tamamlayan Erdem; Barış İçin Zemin (BİZ) Arabulucular Derneği (2017-2018) Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, (ARADER) Arabuluculuk Dernekleri Platformu Kurucu/Temsilci Üyeliği (2018-2019), (ATAG) Arabuluculuk’ta Taraf Avukatları Grubu Kurucu Üyeliği ve Dönem Sözcülüğü (2019-2022) görevlerinde bulunmuştur.
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliği (2006-2008), İstanbul Barosu Mevzuatı Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2012) ve İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı (2013-2017) yapmıştır.
Hukukihaber.net ve Medikalakademi.com Siteleri’nde Sağlık Hukuku Yazıları yayınlanmakta olan Erdem; Dr. Feza Şen ile birlikte, Nisan 2020’den beri sosyal medyada “Tıp Hukuku” isimli Söyleşiler yapmaktadır.
Uz. Dr. Pınar Çelikkıran Erdem ile evli olan Av. Ümit Erdem; İstanbul’da Serbest Avukatlık, Sağlık Sektörüne Hukuk Danışmanlığı ve Sağlık Hukuku’nda Bilirkişilik yapmaktadır.
Av. Ümit Erdem; kuruluşundan itibaren Hekim Birliği Sendikası’nın “Hukuk Müşavirliği” görevini sürdürmektedir.
Av. Ümit Erdem’in Yayınlanmış 10 Adet Hukuk Kitabı Bulunmaktadır;
https://www.legalkitabevi.com/umit-erdem-w16595.html

Serkan ÇINARLI
Hukuk Birimi
Av. Prof. Dr.

Doğum Yeri: İzmir/Karşıyaka
Doğum Tarihi: 10.1974

İŞ TECRÜBELERİ

 • 2016-2019, Doçent, Celâl Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, İdare Hukuku
 • 2019-, Profesör, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, İdare Hukuku
 • Serbest Avukatlık yapmaya devam etmektedir.

ÖĞRENİM DURUMU

 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans
 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans
 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora

Yabancı Dil

 • İngilizce
 • Almanca
Didem ZEYREK
Hukuk Birimi
Avukat

Ören İlköğretim okulu, Muğla Turgutreis Lisesi ve sonrasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılından itibaren Ödemiş’te fiilen avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda Arabulucu olarak görev yapmaktadır. Sigorta Hukukunda Arabuluculuk Eğitimi – 2021, Tüketici Hukukunda Arabuluculuk Eğitimi – 2021 ,Ticaret Hukukunda Arabuluculuk Eğitimi – 2021, İş Hukukunda Arabuluculuk Eğitimi – 2021 ,Banka Ve Finan Hukuku Arabuluculuk Eğitimi – 2021, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonrası Tahkim Ve Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi – 2020 İş Hukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi – 2018 ,Uzlaştırmacı Eğitimi – 2017 ,Bilirkişilik Temel Eğitimi – 2017,Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi – 2015  , Aktüerya Hukuku İleri Eğitimi – 2015 ,Aktüerya Bilirkişilik Hesaplama Ve Sorumluluk Hukuku Eğitimi – 2015, İş Hukuku İleri Eğitimi – 2015 ,Ölüm Ve Bedensel Zararlarda Tazminat Hesaplama Eğitimi – 2015, Hekimlerin Ve Özel Hastanelerin Tıbbi Malpraktisten Doğan Sorumlulukları Eğitimi-2015, Tüketici Hukuku Ve Uygulamaları Eğitimi – 2015 ,Arabuluculuk Eğitimi – 2013 almıştır. 2020 yılında Ödemiş Ticaret Odası’nın düzenlediği Kadına Şiddet ve  Çocuğa Cinsel İstismar konulu panellerde konuşmacı olarak yer almıştır.Uz. Dr. Nuri Zeyrek ile evli olan  bir çocuk sahibi olan Av.Didem ZEYREK ; İzmir/Ödemiş’te Serbest Avukatlık ve Arabuluculuk yapmaktadır. Av. Didem ZEYREK ; Hekim Birliği Sendikası’na da hukuki danışmanlık yapmaktadır.

Utku DABAK
Hukuk Birimi
Avukat

09.2011-06.2016 Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Hukuk Bölümü (%50 Burslu)
09.2010-06.2011               Mustafa Kemal Üniversitesi–Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
09.2005-06.2009               İzmir Buca Anadolu Lisesi

DENEYİM

06.2022-Halen                  Hekim Birliği Sendikası Avukatı Konak/İZMİR

(İdare Hukuku, Sağlık Hukuku, Sendika Hukuku, Ceza Hukuku)

03.2021-06.2022               Av. Utku DABAK – UD Hukuk Bürosu (Kendi ofisim) Konak/İZMİR

(Sigorta Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, İş Hukuku, Sağlık Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku)

08.2019-02.2021             Avukat – Aşkın Hukuk Bürosu İzmir, Türkiye

Sigorta Hukuku, İcra Hukuku

09.2017-04.2018             Avukat – Ufuk Engin Can Hukuk Bürosu İzmir, Türkiye

Sigorta Hukuku, İcra Hukuku

09.2016-09.2017             Stajyer Avukat – Etik Hukuk Bürosu İzmir, Türkiye

İcra Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku

Pınar ERSU
Hukuk Birimi
Avukat

İŞ TECRÜBELERİ

 • İstanbul Göztepe SSK Hastanesi
 • Bursa Karacabey Devlet Hastanesi
 • İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ağar Hukuk Bürosu (Avukatlık Stajı)
 • Serbest Avukatlık yapmaya devam etmektedir.

Öğrenim Durumu

 • İzmir Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
 • İzmir Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Yüksek Lisans

Yabancı Dil

 • İngilizce
Baran Polat
Hukuk Birimi
Avukat

1994 İzmir Doğumludur. 2017 yılında eğitime başladığı Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2021 yılında mezun olmuştur. Hukuk fakültesinin son yılında ve avukatlık stajı sırasında çeşitli hukuk bürolarında, farklı hukuk dallarında çalışmıştır. Ağustos 2022’de stajyer avukat olarak Hekim Birliği Sendikası’nda çalışmaya başlamıştır. Stajını tamamlaması ve İzmir Barosu’ndan avukatlık ruhsatını almasının ardından avukat olarak Hekim Birliği Sendikası bünyesinde çalışmaya devam etmiştir. Çok iyi seviyede İngilizce bilmektedir.

İlayda Özbay
Hukuk Birimi
Avukat

1999 Sivas Doğumludur. 2017 yılında eğitime başladığı Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2021 yılında mezun olmuştur. Hukuk fakültesi biter bitmez avukatlık stajı sırasında girmiş olduğu hukuk bürosunda, farklı hukuk dallarında çalışmıştır. 2022’de stajını tamamlaması ve Ankara Barosu’ndan avukatlık ruhsatını almasının ardından avukat olarak Hekim Birliği Sendikası bünyesinde çalışmaya başlamıştır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

Merve GÜLER
Hukuk Birimi
Avukat

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerini tam burslu şekilde kazanmış ve onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi gibi kurumlar aracılığı ile insan hakları hukuku, mülteci hukuku, ifade özgürlüğü, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele, kadın hakları, AİHM’ye başvuru gibi çeşitli konularda eğitimler almıştır. İyi seviyede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir.